Sürat ve Koordinasyon

Algılama Sürati Hareketlerin Daha Hızlı Yerine Getirilmesini Sağlar.

Reaksiyon Sürati Süratli Şekilde Tepki Gösterme Yeteneği

Hareket Sürati İlk Hareket İle Bitiriş Arasında ki Geçen Süre

Sporcunun kendisini en yüksek hızda bir yerden biryere hareket ettirebilme ya da hareketlerini mümkün olduğu kadar yüksek bir hızda uygulayabilmesidir.
( Y. SEVİM )

Koordinasyon: Koordinasyon ya da eşgüdüm, belirli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında bağlantı, ilişki, düzen ve uyum sağlamaktır.

İzmir Hareket Eğitimi ve İzmir Atletizm Kursu

İzmir Hareket Eğitimi ve İzmir Atletizm Kursu

İzmir Atletizm Kursu ve İzmir Hareket Eğitimi